Nyheter

OBOS Kärnhem tilldelas markanvisning vid Årstafältet i Stockholm

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med cirka 6 000 nya bostäder. Här har OBOS Kärnhem erhållit en markanvisning från Stockholm Stad för att utveckla två bostadskvarter om ca 185 lägenheter, inklusive förskola och verksamhetslokaler på bottenvåningen. Båda kvarteren ligger i etapp 5, belägna intill det öppna Årstafältet med närhet till natur. 

OBOS Kärnhems ambition är att skapa två attraktiva kvarter med fokus på hållbar arkitektur och livet mellan husen; mötesplatser som ger trivsel till de boende. Här kan också finnas olika typer av verksamheter som ger liv och rörelse i området.

– Stockholm Stad har som mål att alla som flyttar hit ska få en god boendemiljö, ett rikt stadsliv och fina allmänna platser. OBOS Kärnhem skapar inte bara prisvärda bostäder med hög kvalitet utan vi värdesätter också helheten och levererar alltid nyckelfärdiga bostadsområden där alla delar är noggrant planerade, säger Malin Svensson, VD, OBOS Kärnhem. 

Det kommer finnas väldigt goda kommunikationer tätt efter att projektet står klart med en ny tunnelbana/uppgång bara ca 0-500 m från kvarteren. I kvarteren planerar OBOS Kärnhem också för tjänster som ska underlätta vardagen för de boende såsom bil- och cykelpool.

Arkitema Architects som också varit delaktig i processen kommer att vara med i ett av de två kvarteren.

– Det är med glädje som vi ser fram emot att komma igång med projektet och vara en del av utvecklingen i området. Årstafältet har en stor potential att bli en riktigt spännande och ny stadsdel där hållbarheten står i fokus. Tillsammans med OBOS Kärnhem kommer vi att utveckla en riktig arkitektonisk pärla med många nya boendekvalitéer som efterfrågas för att uppnå den hållbara livsstil som framtiden kräver, säger Kristina Peters, Affärsområdeschef och Partner på Arkitema Architects.

Om kommande nya stadsdelen Årstafältet

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med cirka 6 000 nya bostäder. Det blir blandad bebyggelse med förskolor, skolor, verksamheter och en stor anlagd park som kommer att innehålla aktiviteter och olika typer av grönska. Staden planerar även bland annat för förskolor för 1 800 barn, 3 grundskolor med tillhörande idrottshallar och en 11-spels fotbollsplan. Årstafältet blir en viktig plats för lek, rörelse och rekreation. Hela Årstafältet  planeras vara färdigbyggt 2032.

I länken nedan finns mer information att hämta om den kommande nya stadsdelen Årstafältet.

https://vaxer.stockholm/omraden/arstafaltet/

Bild av Angelo Esslinger från Pixabay