Nyheter

Projekt Värtahamnen: Valparaiso

Valparaiso är ett delområde i Värtahamnen som i framtiden ska innehålla kontor, kommersiella lokaler, infrastruktur och bostäder. Planeringen befinner sig i ett tidigt skede. Tidigare låg Tallink Siljas färjeterminal inom planområdet, men 2016 var den nya terminalen och ombyggnationen av Värtapiren klar.
Idag inrymmer området i princip enbart anläggningar som tillhör hamnens verksamhet och tillfälliga etableringsytor. Det pågår anläggningsarbeten som är anpassningar till den nya Värtapiren och förberedelser för den framtida stadsdelen.
I dagsläget är ingen mark anvisad till någon byggaktör. Valparaiso har en viktig roll som knutpunkt. Passagerare från färjorna från destinationer runt om Östersjön passerar här för att sedan ta sig vidare till olika platser i Stockholm.
Värtabanan passerar också och knyter i ihop Värtahamnen med stambanan. Gång- och cykelstråk mellan Gärdet, Hjorthagsberget, Södra Värtan och Energihamnen kommer att knytas ihop i Valparaiso.
För att i framtiden undvika konflikter mellan hamnens trafikflöde och trafiken i den framväxande stadsdelen, planeras för en ny marknivå genom att gatunätet lyfts upp, så att möjlighet till planskilda flöden skapas.Idag finns ingen växtlighet av betydelse i Valparaiso. I och med en kommande utveckling av området ser staden möjligheter att förstärka området med ekosystemtjänster.
Byggstart i Valparaiso planeras att ske tidigast 2022.