Nyheter

Sätra centrum: Befintliga centrumanläggningen rivs och ersätts med 415 bostäder

I Sätra centrum föreslås att den befintliga centrumanläggningen rivs och ersätts av ett publikt utomhustorg, kringbyggt av fyra kvarter med cirka 415 bostäder och lokaler i samtliga bottenvåningar mot torget.

Utveckling av Sätra centrum syftar till att skapa ett trivsamt, tryggt och välkomnande mötesplats för hela stadsdelen. I Sätra centrum korsar flera gångstråk i olika riktningar varandra och flödet på dessa stråk samt av människor på väg till och från tunnelbanan är stort.

Centrum ska omvändas från inåtvänt till utåtvänt – mot den omgivande bebyggelsen. Nybyggnation av bostäder bidrar till att minska det bostadsunderskott som finns i Stockholm men bidrar också till att skapa trygghet på platsen genom att utblickar skapas inifrån lägenheterna mot torget.

Samråd preliminärt april 2020. Antagande av detaljplan sker preliminärt våren 2021.

Byggaktörer

Sätra centrum fastigheter AB
GreenDoor fastigheter AB
Stockholms stad

Bild av Rudy and Peter Skitterians från Pixabay