Nyheter

Genova Property Group förvärvar fastigheter i Uppsala

Genova har avtalat om att förvärva del av fastigheterna Vaksala-Norrby 1:2 och 1:3 i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 31,5 Mkr.

På fastigheterna kommer en nyproducerad kontorsbyggnad och carport att uppföras och vid färdigställande kommer byggnaden vara fullt uthyrd till Renta AB som är verksamma inom uthyrning av maskiner och verktyg för entreprenader.

Hyrestiden löper på sju år till ett årligt hyresvärde om cirka 2,1 mkr och den förhyrda ytan motsvarar cirka 2 200 kvm. Tillträdet sker i december 2020.

Genova har tecknat hyresavtal om cirka 2 400 kvm i fastigheten Boländerna 21:4, Uppsala.

Hyresgäst är Hoom Home & Hotel Uppsala AB som tecknat ett 20-årigt hyresavtal för ett nyproducerat Long Stay hotell med 97 rum med ett årligt hyresvärde om cirka 4,8 Mkr. Det nya hotellet kommer uppföras inom Genovas befintliga fastighet och planerad byggstart är Q2-2020.

Bild av Gerd Altmann från Pixabay