Nyheter

”Grönare Stockholm”: Satsning på Stockholms parker och naturområden

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. På 25 platser i staden ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2021. Stockholms unika gröna värden har stor betydelse för stockholmarnas livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad.

Kommunfullmäktige antog i februari 2017 Grönare Stockholm, riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Riktlinjerna syftar till att stärka stadens gröna kvaliteter och utveckla det offentliga rummet. I samband med beslutet utökades trafiknämndens investeringsbudget med 300 mnkr, med avsikt att genomföra satsningar i de sju stadsdelar som utpekats som prioriterade av kommunfullmäktige.

Etapp 1

 • Bodholmsgången, Skärholmen
 • Vårbergstoppen, Skärholmen
 • Gröna Stugan, Bredäng
 • Stadsodling, Vårberg
 • Magelungens strandpromenad, Farsta Strand / Fagersjö
 • Entrén till Flatens naturreservat, Skarpnäck
 • Bandängen stadsdelspark, Högdalen
 • Parkleken Backen, Östberga
 • Solursparken, Vällingby
 • Tenstagången, Tenstaplan &Taxingeplan
 • Gullingeparken, Tensta
 • Husby gräns mot Järvafältet
 • Norra Rinkebygången

Projektkarta etapp 1 & 2

Etapp 2

Samtliga sju prioriterade stadsdelsförvaltningar har inkommit med förslag på projekt för genomförande inom Grönare Stockholm etapp 2.

 • Norra stadsparken, Rinkeby
 • Grönt kulturstråk Husby C – Husby Gård
 • Hidingehöjden, Spånga-Tensta
 • Tenstadalen
 • Hässelby torg
 • Ormängstorget och grönstråket mellan torgen, Hässelby
 • Hagdalen stadsdelspark, Högdalen
 • Perenner i Högdalen
 • Stadsodling och plantering av träd Enskede – Årsta – Vantör
 • Parken Måsen, Fagersjö
 • Stadsodling i Skärholmen
 • Vårgården, Skärholmen

Etapp 3

Stadens gröna infrastruktur och ekosystemtjänster förstärks på sju platser:

 • Grimsta naturreservat
 • Riksby
 • Vårberg-Skärholmen
 • Hagsätraskogen – Rågsveds friområde
 • Fagersjöskogen – Rågsveds friområde
 • Magelungen – Drevviken
 • Larsboda – Sköndal

Bild av Knut Bochum från Pixabay