Nyheter

Nordiska Entreprenadsystem och Byggsamverkan går samman

Kombinationen av två starka varumärken, kompletterande produktportföljer och en stor gemensam kundbas med nöjda kunder skapar goda förutsättningar att tillsammans utveckla affären med fortsatt stark tillväxt.

– Vår målsättning är att vara den ledande leverantören för bygg-, entreprenad- och servicebranschen, med ett samlat erbjudande som utgör det naturliga valet för kunder som söker ett professionellt branschanpassat affärssystem, säger Gunilla Åberg, VD Nordiska Entreprenadsystem. Vi ser stora möjligheter för fortsatt stark expansion i Sverige, men även i Norden och övriga Europa.

Samgåendet innebär att bolagen samlar expertis, lösningar och produkter som ger ett komplett erbjudande till både befintliga och nya kunder. Byggsamverkans expertkunskaper inom operativ styrning av större entreprenader resulterar i en stor tillgång vid vidareutvecklingen av båda produkterna. Målet är att utgöra det operativa och affärskritiska navet hos entreprenadbolag.

– För våra kunder innebär samgåendet ett breddat erbjudande, där bolagen gemensamt levererar funktionalitet och kompetens inom samtliga områden i byggbranschen. Det gemensamma bolaget får en stark position på marknaden och signalerar en långsiktig trygghet för både nya och befintliga kunder, säger Anders Jacobson, grundare av Nordiska Entreprenadsystem.

Både NEXT och Byggsamordnaren är etablerade varumärken med ledande produkter inom sina respektive branschsegment och det gemensamma bolaget får genom dessa ett brett och konkurrenskraftig erbjudande till marknaden.

– Att gå samman med NEXT och få ta del av deras specialistkompetens kompletterar vårt erbjudande väl. För oss var det viktigt att hitta en partner som har samma värderingar och samma typ av kundrelationer som vi själva jobbar för, säger Stefan och Martin Gustafsson, grundare av Byggsamverkan. Genom samgåendet blir vi en del av en större organisation med fler kompetenser, något som tillför våra kunder stor nytta.

Investmentbolaget Monterro är sedan 2019 huvudägare i NEXT. Monterro har lång erfarenhet av att utveckla nordiska mjukvarubolag inom B2B och ser detta förvärv som en strategisk satsning. Tillsammans med ledningen i bolaget kommer de att arbeta vidare med att utveckla bolaget och accelerera den geografiska expansionen. Grundarna i Byggsamverkan går i samband med transaktionen också in som delägare i det gemensamma bolaget.

Bild av Alexander Stein från Pixabay