Nyheter

Skanska säljer hyresbostadsprojekt i Salem för cirka 270 miljoner kronor

Skanska har sålt hyresbostadsprojektet Norra Vitsippan i Salem utanför Stockholm för cirka 270 miljoner kronor. Köpare är NREP. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Bostadsutveckling Sverige i det fjärde kvartalet 2019. Tillträdet är beräknat till det tredje kvartalet 2021.

Projektet Norra Vitsippan omfattar sju stycken hus om två till fyra våningar med totalt 108 hyreslägenheter. Hyresrätterna blir ett tillskott i ett område med villor och bostadsrätter och bidrar därmed till fler upplåtelseformer och blandad bebyggelse.

Projektet har siktat på att minska koldioxidavtrycket genom att uppföra byggnaderna i trä. Byggnaderna, som utvecklas av Skanska Hyresbostäder, kommer även att utrustas med ett energisystem som innebär en markant förbättring av energiprestandan – allt i linje med att bygga hållbart och minska klimatpåverkan.

Byggstart är planerad till februari 2020 och färdigställandet till tredje kvartalet 2021.

Bild: Skanska