Nyheter

Sigtuna kommun – en del av Glokala Sverige

Som en del i arbetet med Agenda 2030 har Sigtuna kommun gått med i Glokala Sverige. Syftet med projektet är att växla upp hållbarhetsarbetet ytterligare genom samverkan med 146 kommuner och regioner.

– Vi har alla ett delat ansvar när det gäller att nå de globala målen på en lokal nivå, och det är precis vad Glokala Sverige står för. Vi är väldigt glada att vi tillhörde en av de kommuner som blev antagna att få vara med i detta projekt, säger Friederike May, Sigtuna kommuns hållbarhetsamordnare, och berättar att det var 80 som sökte men bara 49 som blev godkända.

Ett kriterie för att få vara med i projektet är att redan ha påbörjat arbetet med Agenda 2030,

Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) som tillsammans med Svenska FN-förbundet startat upp Glokala Sverige. Projektet, som syftar till att öka förutsättningarna för att hela Sverige ska vara med och uppnå de globala målen för hållbar utveckling, startade för två år sedan och har nu sammanlagt 146 deltagande kommuner och regioner. Inför 2020 godkändes 49 kommuner, däribland Sigtuna.

– Genom att vara med i det här projektet kan vi till exempel ta del av erfarenheter och kunskap som andra kommuner samlat på sig. Det handlar både om att öka kompetensen internt och att stödja och underlätta för invånarna att leva ett mer hållbart liv, säger Friederike May.

Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling år 2015 och består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. Alla länder i världen ska arbeta för att nå målen, som alltså ska vara uppnådda år 2030. Två tredjedelar av målen förutsätter insatser på lokal och regional nivå.
Det handlar om allt från samhällsplanering och barnens rättigheter till tillgänglighet, integration och segregation, folkhälsa, invånardelaktighet och miljö- och klimatfrågor.

Bilden:
Två tredjedelar av målen i Agenda 2030 förutsätter insatser på lokal och regional nivå. Genom Glokala Sverige samverkar 146 kommuner och regioner för att kunna arbeta ännu mer hållbart.
Foto: Mostphotos/Siguna kommun