Nyheter

Forta PRO får RISE-certifiering

Svensk certifiering garanterar produktens hållbarhet, miljövänlig och hållbarhet Forta PRO, ett lettiskt baserat modulbyggande företag har fått RISE-certifiering i Sverige för sina prefabricerade badrums-moduler.

Forta PRO är bara det tredje företaget som får ett sådant erkännande. Intyget säkerställer att modul-badrum som produceras av Forta PRO är hållbara, miljövänliga och hållbara för användning i hotell, lägenheter, studentbostäder eller i medicinska anläggningar.

RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och över 100 testbäddar och demonstrationsmiljöer för framtidssäker teknik, produkter och tjänster. Det svenska godkännandet säger att ”Produkten uppfyller kraven i kapitel 8, 4 § 3 PBL … och är därför godkänd i enlighet med bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggförordningar (BBR)”.

Ludmila Kulmaticka, Quality Control Manager, Forta PRO kommenterade:

Svensk lagstiftning skiljer sig något från andra standarder, så vi var också tvungna att presentera våra stressberäkningar av struktur som efteråt utvärderades av RISE-konstruktörer. Vi är glada att meddela att vi har godkänt det och vårt certifikat Nej är SC0268-19 och gäller till februari 2025!

Om Forta PRO:
Forta PRO tillverkar stålbaserade, prefabricerade badrumsenheter och toalettmoduler för hotell, lägenheter, sjukvårdsanläggningar, vårdhem och studentboende. Badrums-POD: er är konstruerade och byggda under kontrollerade och kvalitetssäkrade förhållanden, levererade som en komplett monterad enhet från fabriken. Modulerna ger överlägsna brand- och akustiska klassificeringsmöjligheter och kompletteras med alla tillbehör och hygienprodukter enligt kundens specifikation.

Bild: Forta Pro