Nyheter

Stort intresse för att bygga nytt boende för äldre i Värmdö

Värmdö kommun har genomfört en markanvisningstävling för att bygga ett särskilt boende för äldre i Pilhamn på Ingarö. Intresset från potentiella byggaktörer har varit stort och 20 anbud har kommit in.

Nu startar en process med att utvärdera anbuden och under våren tas beslut om vilken byggaktör som kommer att få möjlighet att köpa marken och genomföra projektet.

– Det känns mycket lovande att intresset för det här projektet är så stort och även Värmdö kommun som en plats att satsa och verka i, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är fantastiskt roligt att det finns ett så stort intresse för att bygga ett särskilt boende för äldre på Värmdö, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö kommun. Vi har ett stort behov av fler platser för en växande äldre befolkning.

Det särskilda boendet kommer att ligga invid Kolströms kanal och omfatta mellan 60-70 lägenheter. I omgivningen finns kulturhistorisk bebyggelse från 1800-talet, Ingarö kyrka samt närhet till Brunns centrum med kollektivtrafik och offentlig och kommersiell service. Planen är att byggnationen av boendet ska påbörjas under 2021.

Bild: Värmdö kommun