Nyheter

Solna stad landets tredje mest hållbara storstadskommun

Solna är Sveriges tredje mest hållbara storstadskommun enligt Dagens Samhälle, som rankat landets kommuner baserat på FN:s hållbarhetsmål.

Tidningen Dagens Samhälle har jämfört hur väl Sveriges kommuner uppnår FN:s hållbarhetsmål i satsningen Agenda 2030. Solna stad hamnar på tredje plats bland storstadskommunerna.

– Det är glädjande att Solna rankas så högt som Sveriges tredje mest hållbara storstadskommun. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt långsiktiga arbete med hållbar tillväxt och stadsutveckling, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Agenda 2030

Dagens Samhälle utgår i rankningen från fyra av de 17 globala målen i FN-satsningen Agenda 2030. Målen gäller: ”Hållbara städer och samhällen”, ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”, ”Hållbar energi för alla” och ”Rent vatten och sanitet för alla”.

Nyckeltal

Nyckeltalen som möter hur väl kommunerna uppnår målen har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som sedan har bearbetats av Dagens Samhälle.

Exempel på nyckeltal är:
Företagsklimat
Befolkning i kollektivtrafiknära läge
Vattenförekomster med god status
Slutanvändning av energi per invånare
Tillgång till bredband
Utsläpp av kväveoxider och små partiklar.

Bild av Roland Steinmann från Pixabay