Nyheter

Slussbron har lämnat Medelhavet

Slussens nya huvudbro blir försenad. Dåliga väderförhållanden vid Biscayabukten gjorde att fartyget Zhen Hua 33 som fraktar bron fick invänta bättre väder i Medelhavet. Förseningen påverkar också avstängningen av Stadsgårdsleden.

Fartyget lämnade Medelhavet onsdagen den 19 februari vid förmiddagen och förväntas anlända till Stockholm runt den 1 mars. Då påbörjas arbetet med att få bron på plats vilket tar några dagar. Det innebär att avstängningen av Stadsgårdsleden måste förlängas till och med torsdag den 5 mars.

– Tack vare de arbeten som vi redan hunnit göra kan själva monteringen av bron göras snabbare än vad som var planerat, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för projekt Slussen.

När bron ankommer till Stockholms skärgård bordar två lotsar fartyget som är det största som gått genom Stockholms skärgård till Saltsjön. Cirka 5-7 timmar senare kommer bron till Slussen och avlastningen kan påbörjas. Hur det går till kan du se i detta klipp.

Varför stängdes Stadsgårdsleden ändå av när bron är försenad?

Avstängningen av Stadsgårdsleden rörde inte enbart monteringen av den nya bron. Andra arbeten som krävde att Stadsgårdsleden var avstängd har också varit inplanerade.

– Självklart har det blivit mycket fokus på brons ankomst och det är främst därför vi stängt av Stadsgårdsleden. Det är dock inte den enda anledningen till avstängningen, så vägen är inte avstängd i onödan. Just nu pågår flera schaktarbeten i vägbanorna. Vi slår också ned spont som behövs för en ledning. Detta är arbeten vi inte hade kunnat göra om Stadsgårdsleden var öppen för trafik, säger Eva Rosman.

Följ båten på vesselfinder.com

Bild och källa: Stockholms stad