Nyheter

Airbnb hjälper värdar med inkomstskatt

Flera tillgängliga resurser – en lokal skatteguide, verkliga exempel och en komplett historik för att göra det enklare att deklarera korrekt skattebelopp.

Airbnb har idag skickat ut ett mail till alla värdarna i Sverige för att erbjuda dem hjälp att förstå sina skatteskyldigheter inför deklarationen och påminna dem om vikten av att betala skatt. Värdar i Sverige måste skicka in sin deklaration snart, inom två månader, och dessa resurser kommer hjälpa till att sprida de ekonomiska fördelarna av resande med Airbnb till alla.

Airbnb har en rad verktyg tillgängliga för att hjälpa värdar att förstå och följa lokala skatteregler,
inklusive nedladdningsbar transaktionshistorik och hjälpsidor för ansvarsfullt värdskap. För att ytterligare stötta värdarna erbjuder Airbnb en gratis, lokal skatteguide, utvecklad tillsammans med oberoende skatteexperter. Guiden finns tillgänglig att ladda ned och inkluderar relevant information om skatt på lokal nivå, detaljer om hur mycket skatt som bör betalas och verkliga exempel och användarfall.

Airbnbs mail till värdarna belyser också vikten av att följa skattereglerna och påminner värdarna
om att Airbnb rutinmässigt kan komma att kontrolleras för att säkerställa att både Airbnb och värdar betalar korrekt skattebelopp.

Hjälper till med skatt ute i Europa

Förra året lanserade Airbnb ett samarbete med Danmark för att simplifiera inkomstskatten via Airbnb, och för värdar att kunna dra nytta av större skattefria intäkter, i sin tur. Under 2019 arbetade Airbnb även med Estland och Spanien kring innovativa mått för att göra det enklare att följa de lagar och regler som finns kring inkomstskatt. På Irland har Airbnb också i nära samarbete med skattemyndigheterna arbetat tillsammans kring värdinkomster.

Airbnb har tidigare arbetat tillsammans med fler än 400 regeringar runt om i världen för att samla
in turism-, hotell- och beläggningsskatter, vilket resulterat i över två miljarder dollar i skatteintäkter.

Patrick Robinson, Director Public Policy EMEA på Airbnb, sa:

– Vi vill att alla ska kunna ta fördel av tillväxten av resande på Airbnb, vilket är varför
vi har verktyg på plats för att fortsätta vara bra partners med värdar och regeringar var det kommer till skatt. Vi är stolta över att leda vår industri i denna fråga allt eftersom vi fortsätter att växa och vi kommer fortsätta att arbeta med alla för att sprida fördelarna med resande och turism till fler familjer, samhällen och regeringar.