Nyheter

Gång- och cykelbron över Norrström stängs av

Från och med söndagen den 1 mars kommer gång- och cykelbron över Norrström, mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen, att stängas av. Detta för att Trafikverket ska utföra ett omfattande upprustningsarbete av järnvägsbron, vilket även påverkar gång- och cykelbron som kommer att rivas och ersättas av en ny.

– Rivningen av gång- och cykelbron är nödvändig för att vi ska kunna komma åt att utföra arbeten på själva järnvägsbron, som ligger alldeles intill. Vi har planerat för det här sedan länge och slutresultatet blir en helt ny bro med förbättrad miljö för gång- och cykeltrafikanter, säger Kent Sahlman, som är projektchef på Trafikverket.

Den nya gång- och cykelbron beräknas vara färdig vid årsskiftet 2020/2021. Längs med gång- och cykelbron kommer ett kombinerat säkerhets- och bullerskydd av härdat glas att sättas upp, vilket leder till en mindre bullrig och trivsammare miljö.

Längre avstängning för gång- och cykelbron

I sommar ska överbyggnaden på järnvägsbron över Norrström bytas ut och ersättas med en ny. För att kunna förbereda för dessa arbeten måste gång- och cykelbron först rivas. Arbetet med järnvägsbron pågår mellan den 22 juni till den 17 augusti. Under dessa åtta veckor kommer all tågtrafik att stängas av. Först när arbetet med järnvägsbron är klart kan monteringen av den nya gång- och cykelbron påbörjas.

Vasabron och gratis pendelbåt ersätter bron

Som alternativ färdväg kan trafikanter välja gång- och cykelvägen via Vasabron, men det går även att resa med pendelbåt mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen. Pendelbåten är gratis och kommer att trafikera sträckan fram till dess att den nya gång- och cykelbron är på plats. Det finns informationsskyltar med kartor över området på flera ställen och orange skyltning visar förslag på de alternativa färdvägarna.

Passagen mellan Gamla Stans tunnelbanestation och Riddarholmen samt gångbron över Söder Mälarstrand är öppna under hela perioden.

Bild: Trafikverket