Nyheter

Arriva har de nöjdaste resenärerna i SL:s spårtrafik 2019

I den färska rapporten Upplevd kvalitet om resenärsnöjdhet i SL:s och Waxholmsbolagets trafik för 2019 är Nockebybanan den spårtrafik som får bäst betyg av alla. Mätetalet är Nöjd Kund-Index (NKI) och Nockebybanan får den fantastiska siffran 96 av maximalt 100.

Arriva som utför trafiken ser detta som en stor framgång som gjorts möjlig av sina duktiga och engagerade medarbetare.

Rapporten bygger på ombordundersökningar i alla SL:s trafikslag i form av cirka 12 000 intervjuer. Som resenär får man svara på 14 frågor om bland annat nöjdhet, tidshållning, trygghet och trängsel.

Tvärbanan, vars trafik också utförs av Arriva, ligger även den över snittet inom SL:s spårtrafik och får ett NKI på 89, också det en väldigt bra siffra.

Arriva är naturligtvis jätteglada och stolta över det här resultatet och kommer fortsätta arbeta för att göra sina resenärer ännu nöjdare.

Bilden:
Nockebybanan, nya vagnar.
Bild: Petrus Sarmento