Nyheter

Malmskillnadsgatan stängs av t.o.m 31/12

I onsdags stängdes Malmskillnadsgatan av för bil-, cykel och gångtrafik. Den 50 år gamla konstruktionen under gatan måste bytas ut. Avstängningen gäller tom 31 december.

Under byggtiden kommer infarten till garaget NK Parkaden 38 vara stängd. Utfarten kommer att vara öppen. Perioden juni-augusti kommer även den vara stängd och då sker in- och utfart från Regeringsgatan 47-55.

Malmskillnadsgatan mellan Mäster Samuelsgatan och Hamngatan är underbyggd av en betongkonstruktion som består av ett antal däcksplattor på en yta av cirka 2 000 kvadratmeter med bland annat lokaler under körbanan.

Det är Vasakronan som renoverar och bygger till sina fastigheter på bägge sidor om och under Malmskillnadsgatan

Målet är att säkerställa ett fungerande tätskikt i ytterligare 50 år och därmed bevarad livslängd för konstruktionerna.

Det innebär samordningsvinster för både staden och Vasakronan om arbetet kan utföras samtidigt. Påverkan och störningarna i närområdet minskar då man kan undvika att behöva göra tätskiktsarbetet om några år och då riva upp gatan igen.