Nyheter

Nytt torg på Kungsholmen

Som en del i utvecklingen av Stadshagen planerar Stockholms stad att anlägga ett torg i hörnet av S:t Göransgatan och Mariedalsgatan, i höjd med ingången till Stadshagens tunnelbanestation.

Vid platsen planerar man även för nya bostäder.

På platsen finns idag berg som kommer att tas bort. Bergschakten utförs med hjälp av bergspräckning.

Metoden är mild och kommer inte att orsaka skador/sättningar på omkringliggande byggnader. Massorna fraktas bort.

Störande arbeten

Arbeten pågår på vardagar klockan 7-19 under perioden 23 mars till juni 2020. En ökning av byggtrafik, damm och buller kommer att märkas på platsen.

Arbetena utförs av:

Marbit AB på uppdrag av Stockholms stad.