Nyheter

Internationell konferens om smarta städer till Stockholm i november

Behovet av ett digitalt och anpassat samhälle har aldrig varit större. Hela stadsbilden kommer att förändras dramatiskt de kommande åren. På Lösningar för Offentlig Sektor som arrangeras den 25–26 november 2020 anordnas en internationell konferens inom smarta städer och urban innovation.

Forskare, professorer och analytiker från hela världen samlas i Stockholm för att diskutera och navigera sig i utveckling inom framtidens städer.

Harvard University, Center for Innovation Cities, Spanien och Ryerson University – School of Urban and Regional Planning från Canada är bara några exempel på organisationer som finns representerade. Nu ställs det helt nya krav på städer och samhälle.

Exempel på föreläsare:

Dominic Weiss som leder Smart City Vienna Agency i Wien och har tidigare varit ansvarig for EU-finansiering och strategier på Vienna Business Agency i Wien och Bryssel.
Ramon Gras Alomà, forskare inom stadsutveckling på Harvard University and grundare till Aretian – Urban Analytics and Design i Cambridge, USA.
Martin Skjold Grøntved, Master of Science från Copenhagen Business School och dansk delegat i EU-kommissionen för Galileo – Satellite Navigation System (GNSS).
Dr. Mitchell Kosny, professor Emeritus at Ryerson School of Urban and Regional Planning in Toronto, Canada.
Esteve Almirall, Associate Professor, ESADE Director of IIK-CIC Center for Innovation in Cities, Spanien.

Befintliga städer omvandlas – nya städer planeras

Konferensen kommer beröra konkreta exempel som hur befintliga städer omvandlas och hur nya städer planeras. Fokus är den digitala omställningen, dataetiska frågor, mobilitetstyrning, ekonomi, framtidens medborgare, inkluderande och delande städer samt behovet av ny lagstiftning.

Arrangör för konferensen och Lösningar för Offentlig Sektor är Live Expo, ett nordiskt mäss- och eventbolag som fokuserar på mässor och konferenser inom innovation och teknik. Susanne Hallencreutz, VD på Live Expo, förklarar satsningen.

– Med digitaliseringens framfart och nya förutsättningar är det viktigt att blicka utanför Sveriges gränser. Det finns framgångsrik forskning och många länder som tagit nya grepp som vi alla kan inspireras av, säger Susanne Hallencreutz VD på Live Expo.

Hela talarprogrammet släpps under våren 2020, ett urval av talarna är redan publicerade på losningarforoffentligsektor.se