Nyheter

Täby Park – Det största bostadsprojektet i Sverige med miljöcertifierade bostäder

Tisdagen den 31 mars är en historisk dag, då flyttar de första in i Täby Park. De första inflyttarna av cirka 20  000 som är på väg de kommande decennierna.

För fem år sedan sattes ramverket för stadsdelen och hösten 2018 startade bygget som kommer att pågå i många år framöver. Den 31 mars lämnas nycklarna över till till de första boende i Täby Park.

Av de 6 000 bostads- och hyresrätterna som byggs kommer 70 procent att Svanen-märkas vilket innebär att detta är det största bostadsprojektet i Sverige någonsin med miljöcertifierade bostäder.

Den nya stadsdelen är central för utvecklingen av det framtida Stockholm.

Täby Park är en del av nordöstra Stockholms regionala stadskärna som tillsammans med övriga stadskärnor ska stå för expansionen av Stockholm och blir viktiga knutpunkter för handel, kollektivtrafik och arbete.