Nyheter

Wåhlin Fastigheter i samarbete med Ecogain: För att främja biologisk mångfald

Familjeägda och Stockholmsbaserade Wåhlin Fastigheter arbetar enligt synsättet att man ska förvalta sina fastigheter och innergårdar ”för evigt”. Som ett av de första fastighetsbolagen har man nu tagit fram tydliga riktlinjer för hur man ska främja biologisk mångfald i sin dagliga verksamhet. detta i samarbete med företaget Ecogain.

– Biologisk mångfald har kommit lite i skymundan i hållbarhets- och klimatdebatten. Likväl är förlusten av biologisk mångfald en av de största globala riskerna just nu enligt World Economic Forum, säger Patrik Lindqvist, vd på Wåhlin Fastigheter.

Biologisk mångfald och långsiktighet

Långsiktighet och hållbarhet har länge varit en väsentlig del av Wåhlin Fastigheters affärsidé. Nu väljer man att lägga stort fokus även på biologisk mångfald. Riktlinjerna för hur Wåhlin Fastigheter ska arbeta strukturerat med dessa frågor har tagits fram i samarbete med Ecogain. Ett kunskapsföretag inom biologisk mångfald och hållbara affärsmodeller.

– Hittills har den svenska fastighetsbranschen inte legat i framkant när det handlar om att arbeta strukturerat med biologisk mångfald. Det faktum att Wåhlin tydligt sätter ner foten är oerhört glädjande och förhoppningsvis följer branschkollegorna efter, säger Anders Enetjärn, vd på Ecogain.

Långsiktig ambition

För Wåhlin Fastigheter står inte arbetet med att främja biologisk mångfald i konflikt med bolagets andra ambitioner och mål. Snarare tvärt om. Istället är man övertygad om att både hyresgäster och bolaget gynnas.

– Vi varken bygger eller förvaltar fastigheter för att sälja. Vi har alltid en långsiktig ambition och när vi säger att vi ska förvalta ”för evigt” så menar vi det. Då är det förstås också naturligt att även ta hand om växter, djur och insekter på ett optimalt och långsiktigt sätt, säger Patrik Lindqvist.

Här beskrivs vad som förväntas av medarbetare och leverantörer som jobbar för Wåhlin och här finns också praktiska tips, som exempelvis:

• Använd växter som gynnar insekter.

• Efterlikna närliggande natur i våra utemiljöer.

• Installera humleholkar och insektshotell.

• Använd i så stor mån som möjligt lokala växtarter.

• Använd gärna växter som gynnar insekter, det vill säga arter som är rika på pollen och nektar.

– Vi är tydliga med att riktlinjerna ska följas i varje projekt och i vår löpande förvaltning. Självklart är det så att flera aktörer, nationellt och globalt, i fastighetsbranschen och i alla andra branscher kan göra betydligt mer för att främja biologisk mångfald. Förhoppningsvis kan vi på Wåhlin inspirera andra, säger Patrik Lindqvist.

Foto: Wåhlin Fastigheter AB