Nyheter

SBC reder ut bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar

Snart börjar det bli dags för många av landets bostadsrättsföreningar att hålla sina årliga stämmor. Årsredovisningar ska produceras och resultat redovisas för.

Oavsett om du är på jakt efter en bostadsrätt eller redan medlem är det bra att hålla koll på föreningens ekonomi.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB redogör för årsredovisningens viktigaste delar och hur man tolkar dessa.

– En av de viktigaste delarna att undersöka i en årsredovisning är förändring av likvida medel, vilket återfinns i förvaltningsberättelsen, det summerande resultatet och balansräkningen. Det är här läsaren behöver göra en övergripande analys och kontrollera varför kassaflödet ser ut som det gör. Jämför nuläge med tidigare år när det kommer till skillnader i kostnader och utgifter samt hur mycket pengar som finns i kassan. Om något sticker ut bör en förklaring finnas i förvaltningsberättelsen, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Det är även bra att se över noten som hanterar föreningens belåning.

Föreningens lån

Noterna längst bak i årsredovisningen visar var intäkter kommer från och hur föreningen hanterar utgifter. Se över hur stora lån föreningen har och till vilken ränta. Slå gärna ett extra öga på föreningens belåning per kvadratmeter.

Om belåningen sträcker sig upp till 10 000 kronor/kvm kan det finnas anledning till att ifrågasätta föreningens stabilitet. En belåning som ligger på runt 5 000 kronor/kvm anses vara normalt.

Trots vikten av att se över enskilda delar i en årsredovisning är det helheten som är viktigast. Ett vanligt misstag är att uteslutande undersöka delen i årsredovisningen som redovisar årets resultat för att se om föreningen gått plus eller minus.

– Väldigt många föreningar redovisar minusresultat på sista raden i resultatredovisningen. Något som inte alls behöver betyda att föreningen är instabil. Det viktigaste är att förstå varför en förening visar ett minusresultat, vilket tydligt bör redovisas av föreningen i förvaltningsberättelsen. Är det minusresultat på grund av underhåll i fastigheten? Leta efter en förklaring till siffornas bakgrund och undersök om föreningen har en tydlig underhållsplan, fortsätter Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Ytterligare delar att hålla utkik efter i föreningens årsredovisning:

Underhållsplan och flerårsbudget


Genom en tydlig underhållsplan kan föreningen förutse och planera för kommande underhåll utan att detta påverkar avgiften. Det kan även vara bra att undersöka om föreningen har en plan för hur de sparar för såväl planerade som oväntade underhåll.

Är föreningen äkta eller oäkta
?

Att ha koll på om föreningen är äkta eller oäkta är viktigt när det kommer till vinstskatten på en bostadsrätt. Vid försäljning av en bostadsrätt i en oäkta förening tillkommer skatt på reavinsten, och det finns inte möjlighet till uppskov.

Vid försäljning av en bostadsrätt i en äkta förening finns möjlighet att via uppskov skjuta upp skatten om hela vinstbeloppet läggs in i en ny bostadsrätt.

Avgiften

Är månadsavgiften hög eller låg? En hög avgift behöver inte nödvändigtvis betyda att föreningen har dålig ekonomi. Det kan handla om att föreningen sparar till en buffert för exempelvis underhåll som ingår i den bestämda underhållsplanen.

Granska även föreningens lån för att undersöka anledningen bakom en eventuell hög avgift.