Nyheter

Värmdö kommun och Eknö Hemman avslutar avtalet om blockförhyrning av lägenheter i Sandhamn

Samtidigt som det kommunala uppdraget i förhållande till en enskild aktör tydliggörs, så kvarstår den gemensamma visionen om ett levande skärgårdssamhälle.

Avtalet har inneburit en avvikelse från övrig uthyrningsverksamhet i kommunen, eftersom de 21 lägenheterna på Sandhamn är de enda bostadslägenheter som hanteras inom den kommunala förvaltningen. En så pass begränsad verksamhet minskar möjligheten att upprätthålla kompetens, strukturer och processer och ger ökad risk för en ineffektivitet.

– Det är positivt att syftet har uppnåtts innan avtalstidens slut 2025. Det finns ingen anledning att vi fortsätter ha denna udda fågel i vår verksamhet när Eknö hemman är beredd att fortsatt följa den intention som fanns med i exploateringsavtalet, säger Deshira Flankör kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun.

– Den här överenskommelsen är bra ur flera perspektiv. För det första så tydliggör den vårt kärnuppdrag, i en tid som denna, är den signalen viktigare än någonsin. Utöver det så bidrar den till en effektivare verksamhet, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö kommun.

Genom att avtalet avslutas så upphör Värmdö kommun att vara hyresgäst till samfällighetsföreningen Eknö Hemman i Sandhamn. Det ursprungliga syftet med avtalet var att säkerställa att bostadslägenheterna skulle upplåtas på ett sådant sätt att de bidrog till parternas gemensamma vision om ett levande skärgårdssamhälle och att den gemensamma visionen om ett levande samhälle i skärgården kvarstår.

Avtalet upphör gälla den 30 september 2020.

Beslut tas först på kommunstyrelsens möte den 15 april och därefter i kommunfullmäktige.