Nyheter

Ny handbok tar upp risker med extrema händelser

Vid konstruktion av byggnader behöver man ta hänsyn till risker relaterade till extrema händelser som till exempel påkörning av fordon, attentat eller grova fel i byggprocessen. Begreppet robusthet används för att beskriva ett konstruktionssystems förmåga att begränsa konsekvenser av sådana extrema händelser.

I handboken Byggnaders robusthet förklaras bakgrunden till och tolkas de krav som ställs på robusthet och motståndskraft mot kända och okända olyckslaster. I boken föreslås även konkreta tolkningar av de regler som ges i EKS och relevanta delar av Eurokod. Genom praktiska exempel för ett antal byggnadstyper som finns i Sverige visas hur kraven kan hanteras praktiskt.

Ett särskilt problem har varit hur man ska tolka kraven på robusthet hos en byggnad, vilket innebär att konsekvenserna av ospecificerade extrema händelser ska begränsas. I varje ny version av EKS (nationell tillämpning av Eurokod i Sverige) har införts olika nationella regler, vilket skapat osäkerhet i branschen. Handboken är anpassad till den senaste versionen EKS 11 som trädde i kraft 1 juli 2019.

FAKTA:

Författare: Sven Thelandersson
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Grafisk form: Pontus Dahlström
Antal sidor: 112
Mjukband, illustrationer i fyrfärgstryck