Nyheter

Ny Innovationshub i Stockholm

Tiotusentals människor har i Coronakrisens spår blivit utan jobb. För att ge alla dessa människor en framtid i branschen och lägga grunden för en ny och innovativ besöksnäring startar entreprenören Ulrich John ett helt nytt innovations- och utbildningscenter i Stockholm – Royal Park Hospitality Hub Sthlm.

Etableringen sker i samarbete med Hyper Island och ett flertal andra aktörer. Syftet är att skapa en hub för kunskapsutveckling och utbildning i kombination med nätverkande och innovation. Detta är ett första steg i en omvandling av hela besöksnäringen.

För att skapa en dynamisk miljö har Royal Park Hospitality Hub ingått joint-venture med The Park, ett co-working företag som tillhandahåller lokaler för kontorsservice, nätverkande, events och konferenser. The Park har co-working byggnader med 850 medlemmar och 350 företag runtom i Stockholm.

– Vi måste tänka om och hitta nya lösningar i den här krisen. Samarbetet med Hyper Island och The Park gör att vi kan skapa en plats för mobilisering, aktivitet och innovation, men det skapar också utbildningsmöjligheter för att snabbt kunna återanställa personer i branschen. Det handlar om att rädda Sveriges största industri, säger Ulrich John, initiativtagare till Royal Park Hospitality Hub Sthlm.

I hubben och utbildningscentret samordnas resurser, finansiering, rådgivning och utbildningsinsatser i samarbete med statliga myndigheter, branschorganisationer, finansieringsinstitut och näringsliv. Syftet är att bygga en ny och mer hållbar besöksnäring.

– Det här är ett jättespännande initiativ som fyller ett stort gap utbildningsmässigt. I denna världsomfattande samhällskris måste vi tänka om och vara snabba i att hitta nya, innovativa lösningar så att alla som drabbats hårt i krisen ser en framtid, säger Mikael Ahlström, grundare av the Park, partner i Hyper Island och ledamot i regeringens samverkansgrupp för livslång lärande.

Den nya innovationshubben innehåller:

  • Utbildning online
  • Fysisk utbildning
  • Train the trainers
  • Task force – teams
  • Förteagscoaching /-stöd
  • Innovation och prototypstudio
  • Inkubator
  • Think Tank
  • Rekryteringsplattform
  • Kapitalanskaffning / investerarmöten