Nyheter

Botkyrkabyggen startar samarbete med Fair Play Bygg – för bättre och säkrare byggarbetsplatser

– Delar av byggbranschen runt om i landet har tyvärr brister i arbetsvillkor och säkerhet. Sådana förhållanden kan inte Botkyrkabyggen acceptera. De som bygger och renoverar våra fastigheter ska självklart ha en god arbetsmiljö och arbetet ska bedrivas på ett korrekt sätt, säger Chris Österlund vd för Botkyrkabyggen.

Genom att sätta upp skyltar om Fair Play Bygg på arbetsplatser där det pågår olika typer av byggarbeten beställda av Botkyrkabyggen, underlättar det allmännyttiga bostadsbolaget för de som arbetar där att lämna in anonyma tips om oegentligheter och att dessa sedan utreds på ett oberoende, kunnigt och väl strukturerat sätt.

– Att arbeta under bra förhållanden som följer lagar och regler är viktigt för alla, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Det är en viktig del i FN:s globala mål om både Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt Minskad ojämlikhet. Fair Play Bygg blir en viktig del i Botkyrkabyggens bidrag till FN:s Agenda 2030 och vårt arbete för ökad social hållbarhet i Botkyrka, säger Chris Österlund.

Fair Play Bygg tar emot tips om till exempel fusk med arbetsgivaravgifter, mutor, svartarbete, skattefusk, bedrägerier, medarbetare utan arbetstillstånd och allvarligare arbetsmiljöbrott. Organisationen kommer bland annat att granska och värdera inlämnad information och vid behov komplettera den, samt sammanställa information för att förenkla myndigheternas arbete i de fall myndigheter beslutar att göra en utredning.

Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening, som finansierar Fair Play Bygg, är väldigt måna om att byggbranschen hålls ren från brottslighet, ännu mer så när det handlar om offentligt finansierade byggen. Därför är det glädjande att Botkyrkabyggen vill inleda ett samarbete med Fair Play Bygg, säger Peter Leander, projektledare, Fair Play Bygg.

Fakta:

Fair Play Bygg drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening i syfte att bekämpa brottsliga aktörer och aktiviteter i byggbranschen.

Botkyrkabyggens alla byggarbetsplatser, till exempel vid nybyggnation och stambyten, kommer att märkas upp med Fair Play Byggs skyltar.