Nyheter

Ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus

På kommande fastighets- och servicenämnd den 28 maj kommer ett genomförandebeslut om en ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus att godkännas.

– Jag är glad att vi får 164 nya moderna vårdplatser på Danderyds sjukhus som den senaste standarden. Vi satsar på Danderyds sjukhus för att möta det växande behov som finns i hela Region Stockholm. Detta innebär trygg och effektiv vård för patienterna och våra medarbetare på sjukhusen får en bättre arbetsmiljö. Jag ser detta som en bra förstärkning till Danderyds sjukhus. Den första patienten kan tas emot enligt planerna redan vid slutet av 2024, säger Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd

– Våra lokaler ska alltid tillämpa moderna arbetssätt och utveckla vårdens effektivitet samtidigt bygger vi med flexibilitet för att möta framtidens vårdbehov. Det är bra för Danderyd och för hela Norrort att vi nu kan fatta det här beslutet och sätta igång med arbetet, säger Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd.

Fakta

Sju mottagningsverksamheter är planerade till tre våningsplan i den nya byggnaden samt en helikopterplatta på taket som kommer kunna ta emot cirka 500 landningar per år vilket motsvarar en fyrdubbling av kapacitet. Kostnaden för detta beräknas till cirka 1,85 miljarder kronor.