Nyheter

Coronasmäll för kollektivtrafiken i Stockholm

Färre resenärer och full trafik, som en följd av statens rekommendationer och krav, innebär att landets kollektivtrafik rullar för fullt, men utan kostnadstäckning. Svensk kollektivtrafik har uppskattat kostnaden för detta till över en miljard kronor i månaden i förlorade biljettintäkter.

Sett på helår handlar det enligt preliminära bedömningar om 8-10 miljarder kronor för riket som helhet. Kollektivtrafiken i Stockholm utgör inget undantag, visar trafikförvaltningens sammanställning av årets första månader. Ett år som inleddes starkt med fler resenärer och ökade intäkter förbyttas i coronakrisens spår till snabbt fallande biljettintäkter. Totalt prognostiseras nu för ett resultat om minus 3 miljarder kronor 2020.

– Kollektivtrafiken går en coronasmäll till mötes. Om krisen fortsätter i samma takt som i dag riskerar kollektivtrafiken i Sverige att förlora upp till 10 miljarder kronor i biljettintäkter till årsskiftet. Bara SL:s förlorade biljettintäkter äter upp hela det aviserade statliga stödet till landets kollektivtrafik, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

– SL har sedan 2015 vänt sin ekonomi från underskott till stabila överskott och gått plus med över 1,6 miljarder kronor. Ordning och reda i ekonomin är den bästa krockkudden man kan ha för att möta coronasmällen och fler åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa SL:s beredskap, men det ansvaret måste delas med fler, fortsätter Tamsons.

– Ronald Reagan sade en gång att de mest skrämmande orden som finns är ”jag är från staten och jag är här för att hjälpa dig”. Kollektivtrafiken behöver dock höra de orden igen. Regeringens aviserade stöd till kollektivtrafiken var välkommet, men är långt ifrån tillräckligt. Det behövs en garanti från staten om full kompensation för den samhällsinsats som nu utförs, avslutar Tamsons.