Nyheter

Cityindex: ”Coronapandemin har fått stora effekter på utvecklingen i stadskärnorna”

Coronapandemin har fått stora effekter på utvecklingen i stadskärnorna när myndighetsrestriktioner gjort att färre människor rör sig i våra städer. Fastighetsägarna kartlägger därför tillsammans med HUI Research försäljningsutvecklingen för olika branscher i stadskärnorna och tar dessutom fram prognoser för hur försäljningen i stadskärnorna kommer se ut under 2020.

Cityindex, som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research, är en rikstäckande kartläggning av alla Sveriges 107 stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service.

Efterfrågan är stor på kunskap om vilket avtryck Coronakrisens har satt i stadskärnornas ekonomiska liv. Därför kommer årets Cityindex att kompletteras med unika prognoser för hur omsättningen har påverkat stadskärnorna under första halvåret 2020.

– År 2020 kommer inte att likna något annat år. Nödvändiga myndighetsrestriktioner i virusbekämpningens spår har skapat stora sår i våra stadskärnor. För att få en så skyndsam och bra återhämtning som möjligt behöver vi också kunna dra slutsatser om vilket erbjudande framtida stadskärnor ska ha. Vi gör en extra satsning i årets Cityindex för att ge fastighetsägare, kommuner och andra intressenter i stadskärnan ett kvalitativt beslutsunderlag för stadsutveckling, dialoger och innovation, säger Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle på Fastighetsägarna Stockholm.

Utöver ordinarie data för utfallet 2019 kommer Cityindex 2020 också presentera hur besöksflödena till stadskärnorna har förändrats under våren 2020 och prognoser för hur försäljningen i stadskärnorna har påverkats av coronakrisen under samma period. Dessutom kommer stadskärnornas framtidsutsikter i spåren av krisen att behandlas.

I årets Cityindex, kommer även stadskärnornas geografiska avgränsningar att uppdateras med hjälp av bland annat ny tätortsstatistik från SCB. Det innebär att rapporten kommer visa hur stadskärnorna har förändrats över tid.

– Stadskärnornas nya avgränsningar är väldigt intressanta eftersom vi då till exempel skulle kunna se hur lokala stadsutvecklingsprojekt har utvidgat en stadskärna, säger Helena Olsson.

Lanseringsplan 2020

Under försommaren kommer stadskärnornas avgränsningar att vara klara. I september publiceras Cityindex branschrapport med nationella data och analys. I oktober kommer Cityrapporter för enskilda stadskärnor att kunna presenteras.