Nyheter

70 000 nya medlemmar hos SKB

Nu har 70 000 nya hyresmedlemmar flyttat in hos SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Två bikupor har placerats i kvarteret Lillsjönäs, där bisamhällena kommer att producera honung och pollinera växter vid Lillsjön i Bromma.

Pollinerande insekter som humlor och bin är en förutsättning för ett fungerande ekosystem och för vår livsmedelsförsörjning. Ungefär en tredjedel av alla livsmedel är från början pollinerade av en insekt, men många av de vilda biarterna är på väg att utrotas.

Förr skulle SKB-kvarterens gårdar och utemiljöer främst vara trivsamma och fina att vara i, men nu får de fylla nya funktioner. Bikuporna hos SKB är ett litet steg i arbetet för att bidra till den biologiska mångfalden i närområdet. Sedan tidigare finns även insektshotell vid flera av SKBs övriga fastigheter där vilda bin och andra insekter får boende.

Till skillnad från getingar kan bin sägas vara veganer och lever normalt endast av pollen och nektar. De flyger nästan bara till platser som deras spanare identifierat som bra källor för nektar, pollen och vatten.