Nyheter

Ljud, ljus och färg visar vägen i Karolinska Huddinges nya behandlingsbyggnad

Orienterbarhet är A och O i sjukvårdsbyggnader. Detta har man haft i åtanke i utformandet av den nya behandlingsbyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, designad av White Arkitekter. Här har man med fokus på färger och dagsljus, i kombination med akustiklösningar från Rockfon, skapat en trygg och trivsam miljö som förenar form och funktion och som gör det enkelt för patienter att orientera sig.

Om- och nybyggnationerna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är en av Region Stockholms stora satsningar inom hälso- och sjukvården. En av dessa byggnationer är uppförandet av den nya behandlingsbyggnaden, med bland annat 23 nya operationssalar, 8 interventionsalar, en modern röntgenavdelning och en sterilteknisk enhet. White Arkitekter hade rollen som arkitekt från förstudie till färdigställd byggnad, och genom hela processen låg fokuset på att skapa utrymmen som var visuellt tilltalande, lätta att navigera och som mötte kraven när det kommer till ljudmiljön.

Till byggnaden har Rockfon levererat akustiska undertakslösningar, som i kombination med färganvändning, konst och stora fönster har resulterat i en vacker och modern behandlingsbyggnad där såväl personal som patienter kan känna sig trygga.

Design och funktionalitet

Byggnadens arkitektur har utformats med fokus på att patienter, personal och anhöriga ska uppleva lugn och trygghet i lokalerna, och att på ett bra sätt kombinera en steril miljö med snygg och attraktiv design. Caroline Varnauskas, arkitekt hos White Arkitekter, berättar:

– Orienterbarhet bidrar stort till tryggheten när det kommer till sjukvårdsbyggnader. Därför har vi planerat byggnaden utifrån att man alltid ska kunna se var man är, kunna identifiera vilken tid på dygnet det är och att inte känna att man är instängd in en klinisk bubbla. Detta har vi gjort med hjälp av bland annat stora fönster som vetter ut mot naturen samt öppna innergårdar.

Hon fortsätter:

– Dessutom har vi använt konst och inslag av trä konsekvent genom byggnaden, samt färger som är både vackra och rogivande. Dessa designval gör att den sterila och ibland lite skrämmande miljön känns lugnare. Detta, tillsammans med att vi satsat mycket på ljudmiljön, gör att byggnaden är trivsam för både personal och patienter.

Möter kraven på akustik, hygien och design

Rockfon, tillverkare av akustiska undertakslösningar, har levererat flera produkter till den nya behandlingsbyggnaden. Caroline Varnauskas, avslutar med att berätta om tankarna kring ljudmiljön och valet av undertak från Rockfon:

– Vi fick väldigt skarpa krav på akustiken från vår kund, och dessa var vi tvungna att möta. Eftersom det är en sjukvårdsmiljö är en bra ljudmiljö väsentligt, och även undertaken måste uppnå en hög hygiennivå utan att det ska kännas som att man kommer in i ett kliniskt avspolningsrum. Och detta tycker jag att vi fick med Rockfon. I deras sortiment hittade vi lösningar som passade alla utrymmen och som matchade våra idéer både vad gällde design och funktion. Resultatet blev en trivsam och behaglig ljudmiljö, med lösningar som dessutom ser visuellt tilltalande ut.

Tack vare lokalernas flexibilitet har man dessutom kunnat anpassa dem för att möta andra behov, och den egenskapen har aldrig varit viktigare än nu. På grund av framfarten av Covid-19 används behandlingsbyggnaden nu nämligen till annat än vad som tidigare planerats, och istället nyttjas bland annat operationssalarna som intensivvårdsplatser för Coronadrabbade patienter.