Nyheter

JM förvärvar byggrätter i Södertälje

Tillträde sker i andra kvartalet 2020 och betalning sker under det tredje kvartalet 2020. Affären uppgår till cirka 137 mkr och kommer att redovisas i balansräkningen inom affärssegment JM Bostad Stockholm under andra kvartalet 2020.

Detg är fastigheten Karleby 4:1 m. fl. i Södertälje som JM har förvärvat från Södertälje kommun. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet möjliggör utveckling av cirka 450 bostäder.

Tillträde sker i andra kvartalet 2020 och betalning sker under det tredje kvartalet 2020. Affären uppgår till cirka 137 mkr och kommer att redovisas i balansräkningen inom affärssegment JM Bostad Stockholm under andra kvartalet 2020.

– Det är glädjande att få vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av Igelsta strand. Kvarteren har ett bra kommunikationsnära läge vid Östertälje station och utsikt över Södertälje kanal som ger oss möjlighet att utveckla mycket attraktiva bostäder, säger Elin Blixt, regionchef JM region Stockholm syd.