Nyheter

Godkännande av detaljplaner för Huvudsta 3:1/Krukmakaren i Solna

Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att godkänna två detaljplaner som möjliggör dels bostadsbebyggelse öster om Huvudstaleden dels utveckling av Norrenergis verksamhet i Solnaverket för att trygga framtida försörjning av värme och kyla i Solna och Sundbyberg.

Den nya bebyggelsen längs med Huvudstaleden är utformad som tre kvarter. Till det kommer ett punkthus väster om befintliga punkthus längs Alphyddevägen. Totalt rör det sig om ca 450 nya bostäder. Samt även LSS-lägenheter, verksamhetslokaler och förskola. Höjden varierar med som högst elva våningar längst i söder.

– Den nya bebyggelsen bullerskyddar befintlig och tillskapar en god inre stadsstruktur, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden.

– Genom att parallellbehandla detaljplanerna för såväl fler bostäder som utbyggd fjärrvärmeverksamhet har vi undvikit att de två sakerna lagt krokben för varandra, avslutar Torsten Svenonius (M).