Nyheter

M3 Bygg fortsätter renoveringen av Kasern II på Skeppsholmen

Efter att ha utfört etapp 1 av restaureringen av Kasern II har M3 Bygg nu fått uppdraget av Statens fastighetsverk (SFV) att även utföra etapp 2. Under andra etappen kommer byggnaden att återställas invändigt.

– När jag började på M3 Bygg vann vi upphandlingen på etapp 1 vilket var jättekul. Att nu få färdigställa byggnaden även invändigt känns fantastiskt och att dessutom göra det med en professionell beställare, duktiga hantverkare och platsledning, vad mer kan man begära, säger Christina Lindén, projektchef på M3 Bygg.

Det var i september 2016 som en brand bröt ut i den kulturminnesmärkta byggnaden Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm. I och med branden fick byggnaden stora skador, både från själva branden men även fuktskador från släckningsarbetet. Arbetet med att återställa Kasern II delades upp i två etapper där M3 Bygg under den första etappen fokuserade på att återställa Kasern II utvändigt genom restaurering av fasaden, fönster och taket samt att säkerställa stommen.

I den andra etappen, som startar hösten 2020, kommer byggnadens insida att återställas och anpassas för nya hyresgäster, där en av hyresgästerna kommer att vara Statens konstråd. De invändiga arbetena består, utöver ny rumsindelning, av nya installationer som varsamt och genomtänkt dras fram samt nya ytskikt som kalkputs, linoljefärg och massiva trägolv. Genom återanvändning av en del befintliga snickerier och traditionella arbetsmetoder bevaras byggnadens tidstypiska karaktär.

– Under rådande omständigheter med Corona-pandemin är vi tacksamma att våra beställare fortsätter att genomföra sina projekt och vi är väldigt glada att vi vann upphandlingen av etapp 2 så vi kan fortsätta med det arbete vi påbörjat i Kasern II, säger Stefan Fällman, affärschef på M3 Bygg.