Nyheter

M3 Bygg fortsätter totalrenoveringen i Husby

M3 Bygg har fått fortsatt förtroende av Svenska Bostäder vid totalrenoveringen i Husby och har erhållit optionsavrop för kv. Oslo 5, som gäller Oslogatan 30–34.

Nu är det klart att M3 Bygg kommer fortsätta arbetet på Oslogatan med den tredje etappen som startar i september 2020. Etapp 3 omfattar 112 lägenheter fördelade på tre bostadshus. I lägenheterna utförs ytskiktsrenovering, stambyte av badrum och kök samt utbyte av samtliga installationer. Utvändigt omfattas tak, fasader, gårdsmiljö och komplementsbyggnader.

Etapp 3 är en del av projektet att totalrenovera 732 lägenheter, fördelade på 24 bostadshus inom 7 olika gårdar i Husby. Uppdraget som är en totalentreprenad i samverkan genomförs i etapper och beräknas pågå till år 2029.

Projektet är en samverkansentreprenad, där parterna tillsammans fokuserar på projektets bästa och arbetar mot gemensamma mål och värderingar. Även en gemensam projektorganisation bildas med deltagare både från beställaren och M3 Bygg, vilket tillgodoser olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv. Genom samverkan får alla deltagare ett mer övergripande helhetsperspektiv, projektet får utökat engagemang och ökad kostnadseffektivitet samt att tillsammans optimeras och säkerställs slutproduktens kvalitet och kostnad.

– Det är glädjande att vi erhållit fortsatt förtroende och nu kan påbörja ytterligare en etapp i detta långsiktiga och omfattande projekt. Projektet stärker vårt fokus och vår strategiska inriktning inom både bostadsombyggnader och samverkansentreprenader, säger Thomas Erdhage, projektchef på M3 Bygg.