Nyheter

Utbildning, näringsliv och kultur möts i Bas Barkarby

I den framväxande Barkarbystaden leder byggherren, utvecklaren och fastighetsbolaget Atrium Ljungberg i en delad entreprenad projektet Bas Barkarby. Ett blivande kvarter, en byggnad och mötesplats för utbildning, näringsliv, idrott och kultur i Järfälla.

– Vi bygger inte för försäljning utan för långsiktigt ägande, förklarar projektledare Anders Finnhammar.

EFTER FÖRDRÖJNING på grund av en väntande vattendom kom den första byggetappen av Bas Barkarby igång andra kvartalet 2019.

En blivande byggnad på närmare 30 000 kvadratmeter med Järfälla kommun som dominerande hyresgäst. Med lokaler för högskoleförberedande gymnasieutbildning samt en multihall för idrott, kultur och andra evenemang. Lägg till ett bibliotek, en danssal, en konsthall och Blackbox,

Övriga hyresgäster från affärs- och näringsliv under samma tak ska göra Bas Barkarby till en dynamisk mötesplats mellan studenter och näringsliv i Barkarbystaden. Inriktad på natur- vetenskap och teknik, men även kultur och idrott.

– Visionen är synergier som ett resultat av en mix där kultur möter utbildning, forskning och kommersiella företag, sammanfattar Atrium Ljungbergs projektledare Anders Finnhammar.

En lägre och en 14 våningar hög byggnadsdel formar tillsammans hela byggnaden och kvarteret Bas Barkarby. Som förutom kommunens lokaler bland annat kommer att inrymma en res- taurang, ett gym och i den höga ”kontorspinnen” mycket riktigt kontorslokaler.

Byggnaden står på lermark med pålad grund och en fribärande platta på mark. Ovanpå reses en pelare- och balkstomme av stål. Våren 2020 har den hunnit upp till fjärde våningen.

På stålstommen läggs bjälklag av prefabricerade håldeck.

– Vi håller tidsplan men får så klart jobba mycket med corona- frågan, tidigarelägga leveranser och så. Fasaden kommer efter semestern och sedan är det tätt hus till årsskiftet. Därefter har vi ungefär ett år på oss att fixa alla installationer och invändig stomkomplettering, rapporterar Anders Finnhammar till Svensk Byggtidning i månadsskiftet april/maj 2020.

Exteriört kläds byggnaden Bas Barkarby med en prefabricerad fasad i glas och aluminium.

Fast med två olika uttryck, påpekar Anders Finnhammar.

– Den låga delen har en silvergrå färg medan högdelen är svart. Som en ”kostym” eller ”frack”, som arkitekten uttrycker det.

Projektledare Anders Finnhammar tecknar sedan bilden av en interiör där industrikaraktär präglar gestaltning, inredning och design. Med tunga fackverk, gråmålade strävor i stål och bröst-ningar av corténplåt. Plus mycket glas och räcken av rostfritt stålnät med överliggare av trä.

– Naturliga material! Trä, betong, stål …

Byggnaden Bas Barkarby i Barkarbystaden ska årsskiftet 2021/22 stå klar som mötesplats för utbildning, näringsliv, idrott och kultur i Järfälla.

FAKTA:

Produktionstid: april 2019–december 2021

Byggherre: Atrium Ljungberg

Planansvarig: Järfälla kommun

Kostnad: ca 830 Mkr