Nyheter

Klimatsmart lösning med eldrivet transportband

Eldrivet transportband – istället för traditionell transport med lastbil. Genom samarbetet mellan E.ONs nya kretsloppsanläggning och Ragn-Sells behandlingsanläggning på Högbytorp kan bottenaska transporteras utan klimatpåverkan.

I januari 2020 togs E.ONs nya kretsloppsanläggning, som består av en biogasanläggning och en kraftvärmeanläggning, i bruk på Högbytorp utanför Stockholm. I kraftvärmeanläggningen, som ligger i direkt anslutning till Ragn-Sells återvinnings- och behandlingsanläggning, återvinns energi ur restprodukter genom förbränning för att producera lokal el och fjärrvärme. I processen bildas stora mängder energiaskor som Ragn-Sells i sin tur hanterar på sin anläggning.

– En av anledningarna till att E.ON valde att bygga den här anläggningen i direkt närhet till oss var just transporterna av deras avfall. Traditionell hantering av avfallsaskor är med lastbil men E.ON ville gå en annan väg, säger Anders Gustafson, marknadsområdeschef vid Ragn-Sells Treatment & Detox.