Nyheter

Internationell erfarenhet bakom containerhanteringen i Norvik

Containerterminalen i Norvik Hamn ägs av Stockholms Hamnar men drivs av Hutchison Ports. Det är en internationell hamnoperatör med huvudkontor i Hong Kong, som driver hamnar och terminaler i 27 länder över hela världen. Hutchison Ports har varit delaktig i utvecklingen av Stockholm Norvik Hamn.

– Vi har varit delaktiga i investeringen men också bidragit med erfarenhet och förståelse från tidigare projekt med att starta nya hamnar och terminaler. Vi har även erfarenhet från nuvarande operation vid containerhamnen i Frihamnen som vi använt för att vidareutvecklas, säger Lawrence Yam som är vd för Hutchison Ports Sverige AB.

För Hutchison Ports är satsningen i det första steget in den första nya terminalen på den skandinaviska marknaden.  Norvik Hamn är Sveriges första djuphavshamn på Östkusten med möjlighet att ta emot oceangående fartyg med kapacitet av 22 000 TEU. TEU är ett mått på hur många 20-fots containrar ett fartyg kan lasta.

– Med möjlighet att ta emot oceangående fartyg skapas ett mer kostnadseffektivt och ett mer direkt lastflöde genom att minimera mellanlastningar för att nå Sverige och Östkusten.

Effektivare hantering

Hutchison Ports har drivit containerterminalen i Frihamnen sedan 2009. Lawrence Yam konstaterar att Frihamnen har varit en mycket bra startpunkt på Östkusten och varit viktig för att tillhandahålla gods till Sveriges största konsumtionsmarknad, Stockholm.

– I Norvik får vi mer effektiva kranar, kortare insegling till kaj, det naturliga djupgåendet på 16,5 meter, nya gränsletruckar och den kortare vägen till transporter. Det är bidragande faktorer till att Norvik ytterligare kommer kunna förbättra och effektivisera lastflödet till och från Stockholmsområdet.

Moder hamn för framtiden

Den toppmoderna utrustningen som används vid Stockholm Norvik Hamn kommer enligt Hutchison Ports att fungera som ett exempel för hur containerhantering i framtiden kommer att ske.

– Detta är också ett sätt för Hutchison Ports att kommunicera att vi strävar efter en pålitlig, hållbar och säker terminal för framtiden, säger Lawrence Yam.

Bättre trafikflöde

Investeringen i infrastruktur i Norvik har varit ett led i att minimera den redan tungt trafikerade Stockholmsregionen och ta bort så mycket som möjligt av trängseln som kan uppstå i Stockholm.

Det automatiserade gatesystemet kommer att minimera stillastående lastbilar och trafik. Det helt nya tågspåret som har byggts kopplar samman hamnen med stambanan vilket möjliggör mer kostnadseffektiva och miljövänliga transporter till mottagaren.