Nyheter

Flemingsberg föreslås för Sidas nya huvudkontor

Regeringens beslut att vidga lokaliseringsbeslutet för Sida öppnar upp för Flemingsberg som plats för ett framtida Sida-kontor. Läget är perfekt för att stärka den statliga närvaron och bidra till god socioekonomisk utveckling i Stockholmsregionen.

I Flemingsberg pågår Sveriges största stadsutvecklingsprojekt, här finns högre utbildning, världsledande forskning, rättsväsende, utmärkta kommunikationer och människor från världens alla hörn. Därför har Huddinge kommun och Fabege i en gemensam skrivelse till Sida pekat på Flemingsberg som ett alternativ till lokalisering av huvudkontoret.

– Redan idag samlar Flemingsberg en spännande mix av högre utbildning, världsledande forskning och många nationaliteteter. Adderar vi tiotusentals nya arbetsplatser och lika många bostäder samt besökare i en ny attraktiv stadskärna blir det ett lyft för södra Stockholm som förändrar regionen i grunden, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun.

Flemingsberg är ett kommunikationsnav som gör det möjligt för Sida att snabbt ta sig till och från kontoret, men också ut i landet och världen. Här bor 15 000 människor från världens alla hörn och det talas 150 språk. Här finns möjlighet att vara med och forma en positiv hållbar utveckling lokalt och regionalt.

– Sidas vision om varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv genom att minska fattigdomen kommer att välkomnas i området och lokaliseringen kommer att bidra till utvecklingen av en hållbar stadsdel. Här finns boende, studenter, forskare, civilsamhälle och föreningsliv med internationellt och lokalt perspektiv, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd, Huddinge kommun.

Fastighetsbolaget Fabege är med och utvecklar Flemingsbergsdalen till ett nytt internationellt affärscentrum. I samma kvarter där Fabege idag utvecklar lokaler åt Operan och Dramaten uppförs ett hus där Sida erbjuds verksamhetsanpassade kontorslokaler på upp till 20 000 kvadratmeter med inflyttning 2023.

– Flemingsberg är mitt i en spännande fas av stark utveckling som Fabege vill vara en självklar del av. Stadsdelen länkar samman flera högskolor och högre forskning med ett levande gatuliv och ständigt större utbud av fastigheter för bättre boende och mer attraktiva arbetsplatser. Om Sida väljer Flemingsberg för sin framtida placering får myndigheten i Fabege en engagerad partner som tror på södra Stockholms framtid, säger Stefan Dahlbo, VD på Fabege.

Regeringen beslutade den 11 juni att vidga lokaliseringsbeslutet för Sida till att omfatta fler möjliga kommuner i Stockholms län.

Visionsbild Flemingsberg

Källa: Big.