Nyheter

Nya bygglov i växande Solna

På senaste byggnadsnämnden den 24 juni tog Solna tre bygglov för ett växande Solna.

Bygglov för 28 enbostadshus i Järvastaden

Byggnadsnämnden i Solna har beviljat bygglov för 7 radhus (132 kvm), 15 radhus (115 kvm), 5 kedjehus (151 kvm) och 1 kedjehus (115 kvm). Husen är anpassade till tidigare bebyggelse i området Grankällan med avseende på färgsättning och materialval.  Området, som tidigare använts till stenkross, gränsar till Igelbäckens naturreservat.

– Detta projekt ger attraktivt boende i direkt anslutning till naturreservatet och lägger ytterligare en pusselbit i byggandet av Järvastaden, säger Torsten Svenonius M, ordförande i byggnadsnämnden.

Bygglov för 8 stadsradhus i Ulriksdal

Byggnadsnämnden i Solna har beviljat bygglov för 8 stadsradhus i Ulriksdal (gamla galoppfältet). Husen är i tre våningar, 6-7 rok, 166 kvm. Fasaderna utförs i puts i två grå kulörer som varvas i de olika enheterna.

– Detta projekt ger utökad möjlighet för större barnfamiljer att hitta boende i Solna och lägger ytterligare en pusselbit i nya Ulriksdal, säger Torsten Svenonius M, ordförande i byggnadsnämnden.

Bygglov för nytt kvarter i Järvastaden

Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att bevilja bygglov för 114 lägenheter i det blivande kv Linnean. Det utgör första etappen av detta kvarter. Bebyggelsen är i 5-6 våningar. En vårdcentral planeras i gatuplan mot huvudgatan.

– Detta är ett naturligt nästa steg i utbyggnaden av Järvastaden. Kvartersstrukturen i kombination med den park som ligger i anslutning förstärker intrycket av stad i harmoni med naturen, säger Torsten Svenonius M, ordförande i byggnadsnämnden.