Nyheter

Reglerna för utländsk arbetskraft skärps

Just nu befinner sig ungefär 23 500 personer, anställda av utländska arbetsgivare, tillfälligt i Sverige för att jobba. Detta enligt Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Dit ska företag inom EU som vill skicka arbetskraft till Sverige anmäla alla utstationeringar.

Men nu tillåts facken att strida för samma löner för utländska arbetstagare som för svenska. Och reglerna skärps också för anmälan av arbetskraften till Arbetsmiljöverket.

Det innebär de nya utstationeringsreglerna som började gälla den 30 juli.

– Det här förslaget är väldigt viktigt för att vi inte ska få lönedumpning i Sverige, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till Arbetet när lagförslaget las fram i Februari.

Fackförbundet Byggnads har tidigare kritiserat de nya reglerna för att inte gå tillräckligt långt när det gäller vad som räknas som lika ersättning. Förbundet vill att svenska regler också ska gälla för resor och traktamente.

”Reglerna är ett steg i rätt riktning men ger långt ifrån den konkurrensneutralitet som den svenska modellen kräver. Våra kollektivavtal måste tillåtas fullt ut, för att ge alla samma möjligheter. Vi kommer fortsätta påtala detta tills våra avtal gäller för alla som arbetar i byggbranchen i Sverige!”, skriver Johan Lindholm i en skriftlig kommentar.