Nyheter

Nytt bostadskvarter i trä i Norrtälje Hamn

Nytt bostadskvarter med fokus på hållbarhet och användning av trä i stomme och fasader växer fram i Norrtälje Hamn.

I Norrtälje, en timme nordost om Stockholm, så har C.F. Møller Architects ritat bostadskvarteret Gråalen som är en del av utvecklingen av Norrtälje hamn. Kvarteret utgörs av ca 140 bostäder fördelat på åtta byggnader, varav fyra med stomme i massiv trä (KL-trä). Till projektet hör en parkeringskällare, en ungdomsgård, LSS-boende samt dagverksamhet för LSS-boendet. Bostadskvarteret är utformat för att välkomna människor och familjer i olika skeden i livet, med olika bakgrund och olika livsstilar.

C.F. Møller Architects, Slättö Förvaltning och Norrtälje kommun står tillsammans bakom beslutet att använda trä som huvudsakligt byggnadsmaterial i stomme och fasader. Beslutet grundar sig i att ta ansvar för projektets samlade miljöpåverkan och livscykelperspektiv, vilket även inkluderar produktion, drift och omhändertagande.

Kvarteret utförs med en varierad gestaltning som blir en förlängning och en modern tolkning av Norrtäljes historiska stadskärna, vilken innefattar många välbevarade äldre trähus.

– Med det nya bostadskvarteret Gråalen vill vi bidra med en inkluderande arkitektur med vackra detaljer och levande offentliga rum där det centrala är människors närvaro och deras välmående, säger arkitekt Ola Jonsson.

Gråalen beräknas vara inflyttat under första kvartalet 2022:

Ansvarig arkitekt: C.F. Møller Architects
Bygghandling: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
Uppdragsgivare: Slättö Förvaltning AB
Omfattning: 13 500 kvm BTA
Byggperiod: 2018 – 2022

Illustration; C.F Møller Architects