Nyheter

Smart styrning med intuitivt verktyg

Enkel installation, intuitiv hantering och lägre energikostnader – appen ViCare möjliggör heltäckande och underhållsfri styrning av Viessmanns uppvärmningssystem. Systemet får högsta betyg av sina användare.

Den lilla lådan är bara 10×10 centimeter. Men den är nyckeln till ett internetanslutet uppvärmningssystem och erbjuder både installatörer och användare alla de fördelar som följer med att vara uppkopplad. Vitoconnect ansluts enkelt till värmesystemet med en kabel. Systemet är redo att tas i drift efter bara några minuter och fungerar med både iPhone- och Android-telefoner. Modulens informations- och datasäkerhet har certifierats av den tyska organisationen för el, elektronik och IT, VDE.

I princip alla Viessmanns olje- och gaspannor som installerats efter 2004 kan anslutas till internet med hjälp av Vitoconnect. För värmepumpar gäller detta från 2010. Detta innebär att många existerande system kan kopplas upp för fjärrstyrning och underhåll.

Uppdaterad information om existerande pannors kompatibilitet finns på Viessmanns informationssida om Vitoconnect.

Spara energi, minska kostnader

Tack vare de många förprogrammerade funktionerna och att starttiderna kan programmeras olika för varje dag, kan temperaturerna sättas för upp till tre värmekretsar med bara några få knapptryckningar via appen ViCare, enligt gällande krav.

Optimalt underhåll

Förutom funktionerna för temperaturstyrning kan Vitoconnect tillsammans med lämplig app, också användas för att övervaka värmesystemets drift. Tack vare färgkoderna i grönt, gult och rött kan användaren när som helst se om underhålls krävs eller något fel uppstått. Vid behov kan ViCare-appen användas för att kontakta ansvarig servicefirma direkt.

När du som är installatör väljer att aktivera Vitoguide-appen på nätet, kan den användas för att i ett tidigt skede upptäcka fel och ge kontinuerlig tillgång till all viktig systeminformation. Det gör det möjligt att lösa många problem direkt från datorn, vilket ytterligare sparar tid och pengar.

Fördelar för installatörer

Kan användas i nya och existerande värmesystem.

Enkel installation av typen ‘plug & play’.

Kontaktinformation kan lagras.

Felanalys, identifiering av reservdel och beställning över internet.

Fördelar för slutanvändare

Komfort med intuitiv hantering.

Sänkta kostnader med enkel anpassning av värmesystemet.

Anläggningens status finns alltid tillgänglig.

Om så önskas, direktkontakt med servicefirma.