Nyheter

Ny styrelseledamot i Einar Mattsson AB

Gun Nilsson, välmeriterad företagsledare med bred styrelseerfarenhet, har valts in som styrelseledamot i Einar Mattsson AB. Idag är hon bland annat VD för investmentbolaget Melker Schörling AB och styrelseordförande för mätteknik-koncernen Hexagon AB.

– Guns affärsstrategiska kompetens och erfarenhet av att arbeta med olika ägarkategorier och bolag i skilda utvecklingsfaser är viktiga för en långsiktig aktör som oss. Vi har ambitioner att fortsätta växa och investera framgångsrikt. Jag ser fram emot att få arbeta med Gun i koncernstyrelsen, säger Anders Ränk, styrelseledamot och ordförande i ägarrådet. 

Övriga ledamöter i styrelsen är ordförande Arne Karlsson, Leif Johansson samt Anders Ränk, Kristina Ränk och Stefan Ränk.

Om Gun Nilsson

Född 1955. VD för Melker Schörling AB sedan 2017 och styrelseordförande för HexagoAktiebolag AB där hon är ledamot sedan 2008Hon har en näringslivskarriär från bland annat IP-Only Group, Santiec Group och Duni AB.

På senare år har hon kombinerat sina operativa roller som vd och finanschef med flera styrelseuppdrag. Gun är ledamot av styrelserna för AAK AB, HEXPOL AB och Bonnier Group AB samt ledamot av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Hon har tidigare varit ledamot av styrelserna för Capio AB, Loomis AB, Dometic Group AB.  

Gun har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.