Nyheter

Mer småhusbebyggelse i södra Järfälla

Området Ormbacka i södra Järfälla ska utvecklas med småhusbebyggelse med äganderätt och bostadsrätt nära såväl grönområden som den framtida tunnelbanestationen i Barkarby. Via en markanvisningstävling vill kommunen avgöra vilken bostadsaktör som ska få möjlighet att ta fram de nya bostäderna.

Ormbacka i södra Järfälla, som omgärdas av ett gammalt kulturlandskap, ligger i gränsen mellan Skälby och södra Veddesta, en dryg kilometer från närmaste framtida tunnelbaneuppgång i Barkarby. Här planeras för marknära bebyggelse bestående av totalt cirka 40 bostäder i främst friliggande en- eller tvåbostadshus samt radhus. Kommunen vill med en markanvisningstävling få fram intressanta, varierade och småskaliga bostäder som smälter samman med det omkringliggande kulturlandskapet.

– Det här är ett fint område med närhet till både natur och bra kollektivtrafik. Att vi nu kan gå vidare och utveckla det med kvalitativ småhusbebyggelse känns väldigt bra. Det finns idag en stor efterfrågan på villor och radhus i Järfälla och det är glädjande att vi nu kan möta den, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Inom detaljplaneområdet finns, förutom möjlighet till bebyggelse med marknära boende, även plan för förskola/skola samt möjlighet till vård- och omsorgsboende. Det kommer att vara nära till det mesta.

– Vi är glada för att detta område nu kan växa fram och komplettera den framtida byggnationen i Veddesta med småhusbebyggelse som passar alla generationer. Närheten till arbetsplatser, idrottsanläggningar, skolor, vård och omsorg kommer göra detta område attraktivt säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnadsfrågor.

Bostäderna inom området Ormbacka B bidrar till att uppfylla kommunens åtagande enligt Stockholmsöverenskommelsen.

Beslut om att gå ut med markanvisningstävling för Ormbacka B, etapp 1, togs av kommunstyrelsen i Järfälla den 7 september.