Nyheter

Partnerskap i Botkyrka för att förebygga brott

Grannstöd/Grannsamverkan i Botkyrka, Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen har skrivit avtal för att gemensamt minska bostadsinbrotten i kommunen.

Målet med det nya avtalet – som är ett idéburet offentligt partnerskap – är att parterna gemensamt ska verka för att minska bostadsinbrotten, skadegörelse och klotter i kommunen och att bidra till ökad trygghet i Botkyrka kommun.

Exempel på effektmål för avtalet:

Grannstöd/Grannsamverkan gör regelbunden tillsyn i de mest brottsdrabbade bostadsområdena och de områden som identifieras ha behov av det. Uppdraget är att synas, informera, stödja och rapportera.

Förarna i grannstödbilen rapporterar skadegörelse och klotter till Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun.

Veckovis rapportering av avvikelser till EST, Effektiv samordning för trygghet, där Botkyrkabyggen, kommunen, Polisen och Brandförsvaret ingår.

Avtalet gäller från 1 juli 2020 till och med 1 juli 2023.