Nyheter

Leveranser i realtid med Beijer Byggmaterial

Beijer Byggmaterial jobbar ständigt med att utveckla tjänster som effektiviserar sina proffskunders arbetsvardag. Nu lanserar man som första byggmaterialhandlare ett rikstäckande system där kunderna i realtid kan följa sina leveranser direkt via mobiltelefonen.

– Våra kunder kommer ha stor nytta av att kunna följa sina leveranser direkt via vår digitala kartfunktion. Vi ser också stora möjligheter att effektivisera vår transportplanering genom att optimera körsträckor och samleveranser på ett bättre sätt. Det kommer bidra till vårt och våra kunders mål att minska klimatavtrycket, säger Henrik Ehrengren, logistikdirektör hos Beijer Byggmaterial.

Logistiklösningar och säkra leveranser står högt på listan över tjänster som är extra viktiga för Beijers kunder. Med det nya Track & Tracesystem får kunderna möjlighet att i realtid ta emot information via SMS om var sina leveranser befinner sig och när den beräknas ankomma till bygget. På så sätt kan kunderna planera bättre för mottagandet och bli effektivare kring sin bygglogistik på arbetsplatsen.

– Det känns bra att vi nu möjliggör för våra kunder att jobba på ett modernt sätt kring bygglogistik. För oss själva kommer systemet bidra till mer kontinuerlig statistik för att mäta och följa upp att vi bibehåller vår redan höga leveransförmåga. Det gör att vår logistik kommer att kunna utvecklas för att möta framtidens behov, säger Henrik Ehrengren.

Så här fungerar Beijer Byggmaterials Track & Trace:

1/Kunden får två SMS i anslutning till sin leverans, det första skickas när transportbilen lastas och det andra när bilen är på väg.

2/I det andra SMS:et får kunden även en kartbild där det går att följa var bilen befinner sig, samt en estimerad tid när leveransen ska anlända.