Nyheter

Ericsson i ny rapport: Stockholmare tror på mer bilpendling efter Covid-19

Idag presenterade Ericsson sin senaste ConsumerLab-rapport som tittar närmare på förändringar i pendlings- och rörelsemönster till följd av Covid-19. Trots ökade möjligheter att jobba hemma tror de som vanligtvis pendlar att de kommer att återgå till sin vanliga dagliga pendling när restriktioner och rekommendationer kring Covid-19 har upphört, även om bara 1 av 4 ser framemot att göra det.

Den belyser också hur Stockholms pendlare överlag är mer besvikna på sin stads infrastruktur jämfört med pendlare i andra länder.

Vidare går det bland resultaten att läsa att Stockholms pendlare till skillnad från pendlare i exempelvis Shanghai och Bangkok tror att användningen av personbilar kommer att öka inom en snar framtid, samtidigt som de är mer skeptiska till att självförande fordon kommer att revolutionera pendlingsupplevelsen. Dessa två sista påståenden går möjligtvis stick i stäv mot bilden av Sverige som föregångare inom hållbarhet och teknik.

Några nyckelinsikter om pendlande stockholmare i rapporten:

Användning av personbilar: ”Pendlare i vissa städer förväntar sig stora förändringar inom en snar framtid. Till exempel i Bangkok, Shanghai och Los Angeles förväntar de sig en minskning av användningen av privata bilar, medan de i Tokyo, Singapore och Stockholm förväntar sig en ökning av användningen av personliga transportsätt.

Stockholms kollektivtrafik: Pendlare i Stockholm har en mer negativ bild av stadens infrastruktur än det globala genomsnittet.

Stockholms kollektivtrafik: Över 40% hävdar att stadens infrastruktur blir mer ansträngd varje år.

Självkörande fordonsrevolution: 3 av 5 tror att autonoma fordon kommer att revolutionera pendlingsupplevelsen fullständigt inom de närmaste 10 åren. Endast ett fåtal städer erbjöd mer skeptiska åsikter om detta, som Tokyo och Stockholm, där endast två av fem håller med.

Rapporten lyfter också andra mer generella aspekter utav pendling, såsom att nöjda pendlare använder sin smartphone mer och generellt har bättre täckning än missnöjda pendlare. Samt att pendlare föredrar kontroll över pendlingstiden snarare än att minimera den, med mer än en av fyra som kan tänka sig en upp till 20 minuter längre pendlingstid om det går att förbättra upplevelsen av den.