Nyheter

Förpaketerade Spend Management-lösningar för bygg- och verkstadsföretag

Ivalua, leverantör av molnbaserade  Spend Management-lösningar meddelar att en ny förpaketerad lösningssvit för upphandlingar för bygg- och verkstadsföretag nu är allmänt tillgänglig på marknaden. Lösningarna spänner över hela source-to-pay-processen och ökar lönsamheten genom att effektivisera upphandlingsprocesser, automatisera kostnadshantering och hantera leverantörsrisker i flera olika nivåer – samtidigt som projektets snabbrörlighet och regelefterlevnad garanteras.

Lösningssviten är byggd på samma enhetliga kodbas som Ivaluas fulla svit och erbjuder Ivalua-plattformens alla funktioner och utvecklingsmöjligheter. Kunder kan effektivt hantera alla utgifter och leverantörskontakter på en enda plattform, eller distribuera utvalda moduler för att snabbt tillgodose specifika behov.

Med de förpaketerade lösningarna kan organisationer snabbt implementera de bästa lösningarna för sina branschspecifika behov. Som ett resultat kan de öka lönsamheten över hela upphandlingsresan och skapa konkurrensfördelar. Genom att utnyttja den färdigpaketerade lösningen får kunderna:

– Fullständig synlighet för hela försörjningskedjan, vilket minimerar underleverantörsrisken

– Tidsoptimerad upphandling av arbetspaket, från inköp till betalning av entreprenörer

– Avstämningar av kostnader i realtid för garanterad leverans enligt budget

– Nya besparingar genom upphandlingsinnovationer såsom kataloger och e-auktioner

Ivalua har en lång historia av bygg- och verkstadsindustrin. Många av världens ledande företag använder Ivaluas plattform för att effektivt hantera sina utgifter och leverantörskontakter, inklusive Strabag, Eiffage, LeFrak, Bonava, Vinci med flera. Den nya lösningen fångar in de kunskaper som inhämtats från arbetet med dessa och andra ledande aktörer för snabbare distribution till nya kunder, samt adderar nya funktioner som gynnar alla kunder.

– Som expert på stora byggprojekt står Strabag ständigt inför unika och komplexa upphandlingskrav, säger Germo Schroebler, Vice President of Procurement Development, Strabag. Ivalua-plattformen gör det möjligt för oss att driva standardisering på bästa sätt, samtidigt som vi uppfyller de unika kraven för varje nytt byggprojekt. Vårt partnerskap är en viktig pelare i vår pågående upphandlingstransformation.

– För bygg- och verkstadsföretag är varje projekt unikt och marginalerna i allmänhet extremt snäva. De behöver en upphandlingsplattform som kan utvecklas för att maximera besparingarna för varje projekt, säger David Khuat-Duy, Corporate CEO of Ivalua. Ivalua-plattformen erbjuder våra bygg- och verkstadskunder unika möjligheter att leverera en konkurrensfördel idag och förbli flexibla för morgondagen. Med de bästa förpaketerade lösningarna – skräddarsydda efter deras behov – kan de nu börja realisera värde snabbare än någonsin.