Nyheter

Einar Mattsson väljer Elon

Einar Mattsson väljer Elon som vitvarupartner för cirka 6000 lägenheter i företagets förvaltning samt flera hundra lägenheter som nyproduceras årligen. Elons stora centrallager med många varumärken under samma tak och attraktiva prisnivåer ligger bakom beslutet.

Partnerskapet berör cirka 6000 lägenheter i Storstockholm som ägs av Einar Mattsson, samt de nya lägenheter som produceras varje år. Företagets förvaltning och nyproduktion ställer höga krav på leveranser i rätt tid och en viktig faktor i valet av Elon är företagets centrallager, som ser till att allt levereras på utsatt tid. Dessutom ser man på Einar Mattsson flera fördelar med det breda sortimentet och prisnivåerna.

– Elon gör det möjligt för oss att köpa olika varumärken under samma tak, säger Greger Jansson, inköpschef på Einar Mattsson. Med en stor inköpsorganisation ser vi också framför oss att Elon också erbjuder oss attraktiva priser.

Närvaro och bemötande

Elonbutikernas lokala närvaro runt om i Stockholm är också en faktor i beslutet, då Einar Mattsson finns på flera platser i länet. Med Elon som partner säkerställer Einar Mattsson att de boende och kunderna får rätt saker i rätt tid, men också ett bra bemötande.

– Den partner vi väljer har ju direktkontakt med våra boende och kunder  och därför är det väldigt viktigt att vi kan lita på att de får rätt service, säger Greger Jansson. För oss som fastighetsägare och bostadsutvecklare är det viktigt att kunna känna oss trygga i att alla som representerar oss hjälper de boende och kunderna på rätt sätt och det tror vi Elon kan.

Stärker positionen

Elon har under lång tid stärkt sin marknadsandel inom försäljning till företag, och har under det senaste året tecknat flera viktiga avtal.

– Det är få, om ens någon, som kan matcha vår närvaro runt om i Sverige, säger Jessica Söderlindh, försäljningschef på Elon. Vår lokala närvaro med egenanställd personal gör att vi lever upp till kundens förväntningar på service och leverans. Vårt gemensamma syfte att få en nöjd slutkund är det som i slutändan gör den stora skillnaden. Vi tar ansvar hela vägen.