Nyheter

Grönt lån för projektsamarbetet Panorama i Bredäng

Heba och Åke Sundvall tecknar gemensamt grönt lån om 400 mkr hos Handelsbanken med en löptid på tre år. Parterna har möjlighet att lyfta lånet i flera omgångar under treårsperioden. Lånet finansierar nyproduktion av 200 lägenheter i projektsamarbetet Panorama i Bredäng. Bygget och byggnaderna kommer vara certifierade enligt Svanen. 

En Svanenmärkt byggnad har granskats ur ett livscykelperspektiv. Det innebär ett helhetsgrepp på byggprocessen, byggnaden samt dess användning och förvaltning. Byggmaterial och kemiska produkter har kontrollerats; från det trä som används i takstolarna till spacklet i badrummet. Byggnaden ska också leva upp till tuffa krav på låg energianvändning.

– Det är Heba:s första gröna finansiering vilket känns både bra och angeläget för oss. Vår plan framåt är att fortsätta med gröna finansieringar. Det ligger helt i linje med vår strategi kring hållbarhet som återspeglas i allt vi gör, och rimmar väl med Heba:s långsiktiga förhållningssätt till fastighetsutveckling och förvaltning. Att genomföra detta tillsammans med vår samarbetspartner Åke Sundvall är extra roligt, säger Patrik Emanuelsson vd Heba. 

– Vi tog steget att miljöcertifiera oss enligt Svanen på alla våra egenutvecklade projekt för några år sedan. Vi har en ambition om att skapa stadens mest omtyckta områden, då är hållbarhet en otroligt viktig aspekt som speglar vår långsiktighet. Det här gröna lånet är ett kvitto på att även finansieringen uppmärksammar ett långsiktigt hållbarhetsarbete, säger Martin Sundvall vd, Åke Sundvall Byggnads AB. 

– Grön finansiering är ett mycket viktigt område för oss på Handelsbanken, därför är vi glada att ta det här steget tillsammans med Heba och Åke Sundvall som vi haft ett gott samarbete med under lång tid, säger Anna Andersson, kontorschef på Handelsbanken Götgatsbacken. 

Panorama  

De 200 lägenheterna i Panorama planeras som bostadsrätter fördelade i tre punkthus med ett underliggande gemensamt garage. Totalt cirka 10 000 kvm BOA/LOA. Läget på en sjönära höjd i Bredäng ger vidsträckt utsikt över Mälaren. Byggstart planeras till hösten 2020.

Samarbetsprojektet sker i ett gemensamt bolag, där parterna äger 50 procent vardera av projektet. Heba finansierar projektets markförvärv om cirka 90 mkr, investeringen är totalt cirka 500 mkr.